Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Ana Seco Orosa’

* ANDRÉS, Ramón de (1997): “Bibliografía de sociollinguistica del asturianu” in Revista de Filología Románica, 13: 389-397.
* ANDRÉS, Ramón de (1997): “Encuestas sociolingüísticas sobre el asturiano. Las variables edad y sexo” in Revista de Filología Románica, 13: 371-387.
* ANDRÉS, Ramón de (1997): “Proyecto de Gramática Normativa de la Lengua Asturiana” in Revista de Filología Románica, 13: 407-409.
* ARIAS CABAL, Álvaro (1997): “Enunciados frásticos y oracionales con el adverbio /ú/ en gallego y en asturiano” in Revista de Filología Románica, 13: 345-369.

(more…)

Read Full Post »

* BABARRO GONZÁLEZ, Xoán (2004): “A fronteira do galego en Asturias” in A Lingua Galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996, vol IV. p. 317-330.
* GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio (2002): “Aspectos lingüísticos e tecnolóxicos do val de Fornela” in GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel; COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, Luis; GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio: Nos lindeiros da galeguidade : estudio antropolóxico do val de Fornela: (etnohistoria, etnomusicoloxía, etnografía). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Sección de Antropoloxía Cultural, p. 435-694.
* MARIÑO DAVILA, Esperanza (2004): “Un fillo bastardo de O divino sainete: o poema asturiano El Cuintu la Xana (1895)” in ALONSO MONTERO, Xosé; MONTEAGUDO, Henrique e TAJES MARCOTE, Begoña (Ed.): Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu tempo” (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), Tomo II. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, p.329-360.
* MONTERO CARTELLE, Emilio (2007): “La emergencia escrita medieval de los romances centrales (leonés y castellano)” in BOULLÓN AGRELO, Ana Isabel (editora)Na nosa lyngoage galega : a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media.- Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, p. 205-226.
* SECO OROSA, Ana (2004): “O trazado da fronteira oriental do galego en León e Zamora” in A Lingua Galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996, vol IV. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, p. 415-463.

(De l Consello da Cultura Galega)

Read Full Post »