Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Dina Rodrigues Macias’

* BALTRONS GRABOLEDA, Neus (2005): “Rihonor de Castilla-Rio de Onor: un poble migpartit per la frontera hispanolusa” in Estudis Romànics, 28, p. 49-72. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
* CORTES Y VAZQUEZ, Luis L. (1950): “Dos textos dialectales de Rihonor y dos romances portugueses de Hermisende“, in Boletim de Filologia XI (Miscelânea de filologia, literatura e história cultural à memória de Francisco Adolfo Coelho (1847-1919), vol. 2). Lisboa: Centro de Estudos Filológicos, pp. 388-403.
* MACIAS, Dina Rodrigues (1999): Dialecto Rionorês. Contributo para o seu estudo. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança.

Read Full Post »