Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Jordi Llavina’

JORDI LLAVINA

Sento una profunda admiració per l’escriptor asturià Xuan Bello, una mena de Sebald o de Magris peninsular, dotat d’un món poètic i narratiu que resulta, ras i curt, fascinador. Vaig descobrir-lo ara fa quinze anys amb l’obra Història universal de Paniceiros. Des de llavors, no m’he perdut cap dels seus llibres, que miro de llegir en l’original asturià. Endemés, gràcies a Bello vaig començar a tenir un coneixement de primera mà de la llengua asturiana i d’una literatura, la seva –i ja una mica meva i tot–, que té una gran vitalitat i que dóna, any rere any, noms de relleu.

Xuan Bello és un home de constitució més aviat prima i d’estatura mitjana, no gaire menjador, una mica presumit en el vestir, però a la vegada un punt nonchalant en la seva manera de presentar-se al món. Sempre s’estimarà més entaular-se i fer un got de vi en una de les agradables terrasses del Fontán d’Uviéu o en qualsevol dels chigres de la ciutat de Xixón que no pas prendre, a peu dret, unes quantes tirades de sidra en qualsevol taulell, i això, jo que tinc la sort de ser penedesenc però que no arribo a fruir del privilegi de ser asturià, ho entenc perfectament. Posem que un se’l troba en un bar de Cadavéu, a tocar del port, o al mercat d’Avilés, i que no sap que, davant, hi ha un gran escriptor: en aquest cas, Bello no es destacaria gaire, als ulls de l’eventual observador, de qualsevol home del lloc d’una edat mitjana. No mostra la pell esblanqueïda i mústiga dels pixatinters, i no està gens ni mica carregat de falòrnies, com tants escriptors i poetes d’aquí i d’arreu. Equipat, això sí, d’una mirada somniosa, que de seguida guspireja quan estàs amb ell i hi xerres de qualsevol dels temes, molts, que li interessen, i això a mi em fa l’efecte que, definitivament, ja té més a veure amb la seva afició antiga a la literatura i a la cartografia (perquè, de ben petit, abans que pels llibres, va quedar seduït pels mapes: “Vaig voler ser cartògraf abans que escriptor. No vaig voler ser aventurer, sinó notari d’aventures”). Aquest home és un gran conversador, i s’ha fet savi a còpia de llibres i viatges.

(more…)

Read Full Post »

INACIU GALÁN

Jordi Llavina (Gelida, Barcelona, 1968) ye escritor y periodista de prestixu nel so país, Cataluña. A finales del añu pasáu la editorial Ámbitu espublizaba’l so llibru “Londres nevat” na so versión n’asturianu, vertíu por Ramón d’Andrés. Na so estancia n’Asturies, a finales del añu pasáu, pa presentar esti llibru, sorprendió a la prensa xeneralista al usar l’asturianu nes sos intervenciones. Falamos con él, nesta llingua, del so llibru, del restu la so obra y de la so rellación con Asturies na Entrevista de la selmana.

¿Qué hestoria vamos atopar en “Londres nevao”?
En realidá, son cinco hestories que se basen nel gran asuntu de la memoria. Y ye, de dalgún modu, como una quíntuple hestoria de pantasmes, yá que dalgunos de los personaxes qu’apaecen ehí tán muertos. Si hai dalgún tema común, esi ye, ensin dulda, la memoria y la so recuperación per parte de los vivos. (more…)

Read Full Post »

JAVIER G. CASO

El escritor catalán Jordi Llavina (Gelida, Barcelona, 1968), visitó días atrás Oviedo para presentar Londres nevao , su último libro. El volumen, editado por Ámbitu, recoge seis narraciones cortas, escritas en catalán por Llavina y traducidas al asturiano por el filólogo Ramón D’ Andrés, un trabajo que el autor barcelonés califica como “maravilloso”.

¿Qué supone para usted este libro?
Tengo varios poemas y relatos sueltos traducidos al castellano, pero es la primera vez que se hace con una obra completa mía.

¿Qué siente al ver traducida una obra suya, precisamente al asturiano?
Ya se que mis ventas serán limitadas pero, por razones sentimentales, es la lengua en la que quería que me tradujeran. (more…)

Read Full Post »

DAMIÁN BARREIRO

Periodismu, narrativa, poesía y crítica lliteraría son los xéneros nos que trabaya Jordi Llavina, ún de los referentes de la lliteratura actual en catalán. L’autor barcelonés diose a conocer nel 2001 al ganar cola novela Nitrato de Chile’l Premiu Josep Pla, ún de los de más sonadía de les lletres catalanes. La so última obra, publicada nel 2009, ye Londres nevat (Londres nevao). Trátase d’un llibru formáu por seis rellatos que tienen en común que tán ambientaos nel iviernu, la confusión ente narrador y autor, y la descripción sicolóxica de los personaxes al traviés de los detalles pequeños. Agora, Londres nevao acaba d’espublizase n’asturianu de la mano de Publicaciones Ámbitu y con traducción de Ramón d’Andrés. L’autor, el traductor y l’escritor Xuan Bello van tar esti xueves 29 de setiembre, a les 19.30 hores, nel Salón d’Actos del RIDEA, onde va presentase esta edición qu’hermana la lliteratura catalana cola asturiana.

Ye la primer vez que se traduz una obra suya, nesti casu al asturianu…
Yá traducieron dalgunos poemes mios, pero esta ye la primer vez que se fai con una obra completa. Préstame enforma que fora al asturianu. Los autores catalanes tenemos delles dificultaes pa ver les nuestres obres traducíes al castellanu y cuando se fai tienen munchu menos éxitu de lo que se podría esperar, colo qu’usar de ponte’l castellanu cada vez va ser menos importante. Amás, cuando un llibru tuyu se traduz a una llingua qu’ames y na que tienes munchos amigos, como ye’l casu del asturianu, tien un significáu perespecial. (more…)

Read Full Post »

Publicaciones Ámbitu acaba d’editar el llibru Londres nevao, traducción de la novela más reciente del catalán Jordi Llavina, que se publicara nel 2009 col títulu Londres nevat. La traducción ye del profesor de la Universidá d’Uviéu Ramón d’Andrés. Llavina hermana, d’esta manera, la lliteratura catalana cola asturiana y afonda nun compromisu col nuestru idioma que vien mostrando siempre que tien oportunidá.

Londres nevao ye un llibru formáu por seis rellatos que tienen en común l’ambientación nel iviernu, la confusión ente narrador y autor y la descripción sicolóxica de los personaxes al traviés de los detalles pequeños. La traducción de Ramón d’Andrés dexa tresllucir mui bien la riqueza léxica abondosa y l’estilu pulíu del orixinal catalán. (more…)

Read Full Post »

Gómez Ojea: «El que nunos sitios haya llingües oficiales y n’otros non ye dalgo increíble»

«Una vez más ye un pasu atrás. Yera dalgo esperable y paezme absurdo. Porque si delles persones anden faciendo manifiestos en favor de qu’España ye la cuna del español, nun entiendo por qué Asturies nun lo ye del asturianu. D’otra manera, esi xueguín que se traen unos y otros de que n’unos sitios sí hai llingúes cooficiales y n’otros non ye dalgo increible», opina la escritora Carmen Gómez Ojea al non reconocimientu de la oficialidá del asturianu na reforma del Estatutu.

Jordi Llavina: «la negación de la oficialidá ye propio de paletos faltos de llectura y mundu»

Les reacciones a la negativa por parte del PP y el PSOE a da-yos al asturianu y el gallego-asturianu l’estatus de llingües oficiales lleguen tanto de dientro como de fuera del país. Asina, l’escritor y críticu catalán Jordi Llavina Murgadas, comenta que «dende Cataluña faise poco menos qu’increíble, por nun dicir alucinante, lo que ta pasando dende hai décades cola llingua asturiana. Quiciabes un axetivu más xustu para describir la situación yera “obsceno”».

Sigue l’escritor catalán, bon conocedor de la lliteratura asturiana, diciendo: «Nun momentu nel qu’hai qu’engarrase a lo fato contra los setosos españolistes qu’intenten borrar del mapa del Estado cualquier llingua que nun seya la castellana (común, al dicir de los sos manifiestos), constatar que, nel nome de nun se sabe qué, l’asturianu tovía nun gocia de la oficialidá elemental, de carta de naturaleza nel so propiu país, devién casi nuna broma de mal gustu».

«Otra vez van confundise los términos: ¿sedrá dalguién capaz d’apelar a los derechos de los ciudadanos y non a los de los territorios? ¿Ye que nun existe una cantidad bien grande de ciudadanos d’Asturies que tienen l’asturianu como llingua propia? ¿Nun merecen ellos que se los tenga en cuenta? ¿Nun ye ésta una prioridá absoluta? Desfachatez pura, imaxe del provincianismu más tremendosu. Mui propio de paletos faltos de llectura y mundu», conclúi Llavina.

(more…)

Read Full Post »