Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Manuol Sardina’

FRANCISCO DOMINGUES

Ne l die 19 de márcio nua uorganizaçon de la Biblioteca de la scuola Pedro Eanes Lobato i antegrada na sumana de lheitura de l PNL, tubo lhugar na Biblioteca dessa scuola, ua sesson de dibulgaçon de la Lhéngua Mirandesa. Stubírun na sesson trés classes de l 5º i 6º anhos cun la cumpanha de ls sous porsores i de ls reponsábles de la biblioteca.

La sesson tenie cumo oujetibo dar a coincer la outra Lhéngua de Pertual i durante arrimado a ua hora i un quarto l porsor Francisco Domingues falou de la sue stória, de l território adonde fui falada i adonde inda se fala ne ls dies d’ hoije. Falou tamien de la sue eiboluçon, de l ansino nas scuolas de Miranda i an Lisboua, de la sue dibulgaçon atrabeç de la scrita i de ls çfrentes uorganos de la quemunicaçon social. De seguida falou de José Leite Vasconcelos que çcubriu la Lhéngua an 1882 i, apuis la dou a coincer al Mundo dezindo que afinal an Pertual se falaba para alhá de l Pertués outra Lhéngua l Mirandés. La scrita de l mirandés tubo a partir dende un grande zambolbimiento çtacando-se antre outros scritors i dibulgadores Bernardo Fernandes Monteiro de la Pruoba, l Abade Sardina de San Martino, Francisco Garrido Brandão de Cércio, l padre Francisco Alves d’ Abelhanoso, Manuel Ferreira Deusdado de Riu Friu i Trindade Coelho scritor Stramuntano de Mogadouro.

(more…)

Read Full Post »

* RODRIGUES, Ernesto; FERREIRA, Amadeu (Coord.) (2011): “Lingua Mirandesa” in A Terra de Duas Línguas: Antologia de Autores Transmontanos. Bragança: Academia de Letras de Trás os Montes / Instituto Politécnico de Bragança / Associação das Universidades de Língua Portuguesa, pp. 435-560.

(de la Biblioteca Digital IPB)

Read Full Post »

MARÍA CUETO / IVÁN CUEVAS

Nel últimu mes del añu, dos noticies marcaben el rumbo triste del asturllionés, que la reivindicación llingüística nun parez ser quien a enderechar. La primera foi la nueva edición del Atlas de les Llingües del Mundu en Peligru, que confirmó una vez más que la llingua ta “definitivamente en peligru de desaparición”. La otra, que contrasta col llamao d’alerta de la Unesco, foi la negativa del gobiernu castellanu y llionés a la inclusión d’una partida presupuestaria pa fomentar el llionés, lo que promovió, xusto de la qu’acababa l’añu, la xuntura de delles asociaciones pa criticalo.

(more…)

Read Full Post »