Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Marta Villegas’

La escritora d’orixe asturianu Marta Villegas publicó’l llibru infantil ‘Womagis España’, qu’axunta nes so páxines toles llingües propies del estáu y les de les poblaciones principales de migrantes.

Son un total de 18 llingües: castellanu, asturianu, aranés, catalán, vascu, gallegu, valencianu, romanín, tamazight, alemán, árabe, chinu, francés, inglés, portugués, rumanu, ucranianu y wolof.

(more…)

Read Full Post »