Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Pinto da Costa’

FAUSTINO ANTÃO

Fui ua jornda cun éisito, cumo las melhores que porqui se bírun, puis trataba-se d’un mote (tema) qu’inda nun habie sido apersentado ne l que toca a atebidades culturales, drento de la prática de las yá coincidas – Qªs Feiras culturales – que l’Ounibersidade pormobe.

Birada para ser, cumo fui, ua liçon, palhestra de dibulgaçon de la “Lhéngua Mirandesa” que stubo a cargo de l cumbidado porsor Drº José Pedro Ferreira, fui l punto alto de la tarde. Puis, sendo l porsor, l palhestrante de formaçon lhénguistica, studioso, recendido de mirandeses, amando esta lhéngua que bien conhece, fala i scribe, ajudórun ne l ampeinho que bota quando se perpon splicar i transmitir ls balores de l mirandés – qual ye la sua ourige, la sue stória antre las demais lhénguas, l sou território, la passaige al lhargo de ls tiempos zed ls moradores de l Reino de Lhion anté ls dies que fizo la sue oufecializaçon, quedando a la par de l pertúes.

(more…)

Read Full Post »