Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Rosario Álvarez’

O Consello da Cultura Galega acolleu este xoves e venres un Foro de debate sobre a Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias, centrado principalmente no seu impacto no Estado español, buscando abrir un espazo para a reflexión respecto do cumprimento dos compromisos adquiridos nos artigos 7 a 13 da Carta. O encontro xuntou unha trintena de representantes de todas as linguas que se falan en España: amazige, árabe ceutí, aragonés, aranés, asturiano, caló, catalán (Aragón, Cataluña, Illas Baleares, Murcia e País Valencià), éuscaro (Navarra e País Vasco), fala, galego (Asturias, Galicia, Castela e León), leonés e portugués (Estremadura).

O foro rematou coa lectura dunhas conclusións provisionais que indican, en palabras de Rosario Álvarez -vicepresidenta do Consello da Cultura Galega- que “estamos moi lonxe do cumprimento dos compromisos subscritos polo goberno español coa ratificación da Carta”. As conclusións insisten na necesidade dunha maior divulgación social e recoñecemento institucional deste documento aprobado polo Consello de Europa en 1992, así como na importancia de encontros de debate para dar a coñecer a situación real de cada unha das linguas faladas.

(more…)

Read Full Post »

La Revista de Filoloxía Asturiana publicar añalmente dende l’añu 2001, impulsada pol Seminariu de Filoloxía Asturiana, grupu d’investigación de la Universidá d’Uviéu. Como’l so nome indica, RFA ye una publicación especializada n’estudios llingüísticos y lliterarios relativos al dominiu románicu asturianu-lleonés, dende cualesquier perspectiva y orientación metodolóxica. Sicasí, ta abierta igualmente a conteníos más amplios del ámbitu de la hispanística, la romanística o la llingüística xeneral. El plazu d’unvíu de propuestes ta abiertu hasta’l 30 de xunu de 2013, notificando les aceptaes l’1 de setiembre. (more…)

Read Full Post »

ANTÓN GARCÍA

Delantre de la publicación d’un llibru de partitures, los que nada sabemos de notación musical poco más podríemos dicir que señalar la satisfacción de que se componga música basada nos poemes de los escritores clásicos asturianos, y de que s’edite con bon gustu, de manera que los cantantes o los coros puedan acceder a estes composiciones pa incorporales al so repertoriu. Por suerte, l’Album de canciones de Manuel Fernández Avello (Trevías, 1947) publícase a la par qu’un cd, colo que los analfabetos musicales podemos facenos una idea completa de lo que nos ofrez l’actual director del Conservatoriu Superior de Música d’Uviéu.

(more…)

Read Full Post »