Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Sixto Molina’

PABLO R. GUARDADO

Sixto Molina, secretariu xeneral de la Carta Europea de les Llingües Minoritaries o Rexonales, confirmó a Fernando Padilla que los espertos que faen siguimientu al cumplimientu de la mesma van desplazase a Asturies o Galicia n’ochobre o payares. El direutor xeneral acudió a València a la II Fira dels Idiomes.

Continuidá de la Fira de les Llengües celebrada nel 2016, tamién nel Centre del Carme de la capital valenciana, la Generalitat tornó a axuntar la selmana pasada na mesma a los responsables de política llingüística de tolos territorios que sofiten el Protocolu de Collaboración en Materia de Política Llingüística, esto ye, Galicia, Euskadi y Catalunya, primeros firmantes del mesmu, y Illes Balears, Comunitat Valenciana y Nafarroa. Como hai dos años, Asturies y Aragón, les dos úniques con idioma nun oficial, participaron como convidaes.

(more…)

Read Full Post »

Amazigue, árabe dariya, aragonés, aranés, asturiano, caló, catalán, éuscaro, fala, galego, leonés e portugués son, por orde alfabética, as linguas rexionais ou minoritarias existentes en España. Representantes de todas e cada unha delas estarán presentes no “Foro de debate da Carta Europea para as Linguas Rexioniais ou Minoritarias” que o Consello da Cultura Galega organiza en colaboración co Consello de Europa. O encontro, que terá lugar os días 29 e 30 de xuño en Santiago, analiza o impacto do cumprimento da Carta en España cando se cumpren vinte e cinco anos da súa aprobación.

A Carta Europa para as Linguas Rexionais ou Minoritarias é o texto legal máis relevante para a protección e promoción das linguas minoritarias en Europa. En 2017 celébranse os vinte e cinco anos da súa aprobación, unha data que propicia este foro de debate no que se pretende facer unha avaliación das consecuencias deste documento. O encontro desenvólvese tamén con outra data relevante, como é a próxima presentación do quinto informe sobre o cumprimento da Carta que avalía o período comprendido entre os anos 2014 e 2016.

(more…)

Read Full Post »