Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘STUDOS – Rebista de Lhéngua i Cultura Mirandesa’

Esti pasáu fin de selmana, los díes 17, 18 y 19 de xunu, tuvieron llugar en Miranda de l Douro les II Jornadas de Língua e Cultura Mirandesas”Amadeu Ferreira” nes que la conexón de la Tierra de Miranda con Asturies foi la exa principal y onde’l Dominiu Llingüísticu Ástur tuvo un papel cimeru.

La Cámara Municipal de Miranda de l Douro y l’Associação de Lhéngua i Cultura Mirandesa entamaron esti alcuentru añal al rodiu del mirandés y que fai homenax a la figura del recién desapaecíu Amadeu Ferreira, gran defensor y divulgador del mesmu. Dientro de les actividaes de les xornaes, y como resultáu del protocolu que se robló l’añu pasáu ente la Cámara Municipal de Miranda de l Douro, l’Associaçon de la Lhéngua i Cultura Mirandesa y l’Academia de la Llingua Asturiana, presentóse’l videu L’asturianu, una llingua milenaria, nel que se fala de la historia de la llingua asturiana, sofitándose n’entrevistes a especialistes de la materia. Nél faise un percorríu dende los oríxenes del asturianu hasta’l momentu de güei. Les pallabres del alcalde mirandés alredor de la llingua ya identidá de la Tierra de Miranda y de les rellaciones con Asturies y cola ALLA zarren esti documental.

(more…)

Read Full Post »

No próximo sábado, dia 18 de junho, e no âmbito das Jornadas de Língua e Cultura Amadeu Ferreira, vai ser lançada, às 12h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal mirandesa, a STUDOS – Rebista de Lhéngua i Cultura Mirandesa.

Fruto de uma parceria de colaboração entre a Associaçon de Lhéngua i Cultura Mirandesa e a Câmara Municipal de Miranda do Douro, esta revista pretende constituir-se como uma plataforma de convergência para o estudo e divulgação da língua e da cultura mirandesa, em estreita articulação com contextos culturais e linguísticos de proximidade, sendo neste primeira edição colocada em destaque a conexão com as Astúrias, para o que foi decisiva e determinante a cooperação da Academia de la Llingua Asturiana.

(more…)

Read Full Post »