Feeds:
Antradas
Comentairos

Posts Tagged ‘Xoán Babarro González’

PABLO R. GUARDADO

Les teunoloxíes informátiques, al permitir el tratamientu masivu de datos, fai posible midir una frontera llingüística “llevándolo a les máximes consecuencies”. Asina lo confirma Ramón d’Andrés (Madrid, 1959), coordinador del equipu responsable del Estudiu de la Transición Llingüística na Zona Eo-Navia (ETLEN) del Seminariu de Filoloxía Asturiana.

ETLEN supón una investigación única y novedosa nel so campu.
Hai trés novedaes nesta obra. La primera vien dada pol fechu de ser un atles llingüísticu. Un atles llingüísticu ye siempre’l resultáu d’años de trabayu d’investigación, y polo tanto esti atles de nuestro aporta un volume considerable d’información llingüística nuevo. Siempre ye un acontecimientu que s’espublice un atles llingüísticu.

(more…)

Read Full Post »

* BABARRO GONZÁLEZ, Xoán (2004): “A fronteira do galego en Asturias” in A Lingua Galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996, vol IV. p. 317-330.
* GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio (2002): “Aspectos lingüísticos e tecnolóxicos do val de Fornela” in GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel; COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, Luis; GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio: Nos lindeiros da galeguidade : estudio antropolóxico do val de Fornela: (etnohistoria, etnomusicoloxía, etnografía). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Sección de Antropoloxía Cultural, p. 435-694.
* MARIÑO DAVILA, Esperanza (2004): “Un fillo bastardo de O divino sainete: o poema asturiano El Cuintu la Xana (1895)” in ALONSO MONTERO, Xosé; MONTEAGUDO, Henrique e TAJES MARCOTE, Begoña (Ed.): Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o seu tempo” (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), Tomo II. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, p.329-360.
* MONTERO CARTELLE, Emilio (2007): “La emergencia escrita medieval de los romances centrales (leonés y castellano)” in BOULLÓN AGRELO, Ana Isabel (editora)Na nosa lyngoage galega : a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media.- Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, p. 205-226.
* SECO OROSA, Ana (2004): “O trazado da fronteira oriental do galego en León e Zamora” in A Lingua Galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996, vol IV. Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, p. 415-463.

(De l Consello da Cultura Galega)

Read Full Post »